Thủ thuật dễ làm, dễ nhớ với hệ thống thông báo của Android

Chia sẻ với anh em một số mẹo nhỏ liên quan đến thông báo trên điện thoại Android mà anh em có thể dùng, từ việc quản lý các thông báo sao cho tiện, làm thế nào để xem lại thông báo lỡ xóa mất cho đến các hành động có thể làm với thông báo trực tiếp, không cần mở app. Anh em cầm điện thoại lên, vừa đọc vừa làm theo nhé 1. Lỡ xóa mất thông báo làm sao xem lại? Nếu lỡ tay quẹt mất thông…