Hướng dẫn xuất Gerber file từ phần mềm Altium Designer 18

Để tránh những sai sót không đáng có khi gởi file đặt hàng như không mở file được do nhà sản xuất không có phần mềm khách hàng sử dụng, nhân viên xử lý kỹ thuật mở file pcb của khách hàng gây ra thay đổi trên mạch …. Các bạn nên xuất file Gerber để gởi đặt hàng cho nhà sản xuất PCB. Tất cả các nhà sản xuất PCB đều có thể nhận Gerber.

I. Hướng dẫn xuất Gerber từ Altium Designer

1. Đặt tọa độ 0 cho mạch:


2. Xuất Gerber: File -> Fabrication Outputs -> Gerber Files

.”>

Lựa chọn như trong ảnh
Chọn OK là xong, Nó sẽ tự tạo ra 1 một file trong thư mục để file gốc. và 1 file abcxxx1.CAM, bạn lưu file này cùng thư mục gốc luôn.

2. Xuất file khoan (Drill): File -> Fabrication Outputs -> NC Drill File (Lựa chọn như trong hình)

Nó có hiện thông báo gì thì cứ OK
Altium sẽ tạo thêm 1 file .CAM thứ 2, Lưu nó vào cùng thư mục gốc.

OK là xong.

4. Bạn copy toàn bộ các file trong thư mục [Project Outputs for …] (bao gồm cả file .txt – file khoan) gởi cho nhà sản xuất PCB


 • gerber file altium
 • gerber file extensions altium
 • export gerber file altium
 • import gerber file altium
 • gerber file viewer altium
 • make gerber file altium
 • generate gerber files altium designer
 • output gerber files altium
 • pcbway gerber files altium
 • compare gerber files altium
 • xuất file gerber trong altium
 • xuat file gerber altium
 • xuất file gerber trong proteus
 • xuat file gerber
 • xuất file gerber trong orcad
 • xuất file gerber trong eagle
 • cách xuất file gerber trong altium
 • cách xuất file gerber trong orcad
 • hướng dẫn xuất file gerber

Bài viết liên quan

53 Views

Leave a Reply