Hướng dẫn xuất Gerber file từ phần mềm ORCAD

Để tránh những sai sót không đáng có khi gởi file đặt hàng như không mở file được do nhà sản xuất không có phần mềm khách hàng sử dụng, nhân viên xử lý kỹ thuật mở file pcb của khách hàng gây ra thay đổi trên mạch …. Các bạn nên xuất file Gerber để gởi đặt hàng cho nhà sản xuất PCB. Tất cả các nhà sản xuất PCB đều có thể nhận Gerber.

I. Hướng dẫn xuất Gerber từ Orcad
1. Đặt tọa độ 0
Click here to enlarge
Click here to enlarge

2. Cấu hình xuất Gerber: Options -> Post Process SettingsClick here to enlarge

Chọn lớp cần xuất, nhấn Properties, cho phép xuấtClick here to enlarge
Click here to enlarge

3. Xuất Gerber Auto -> Run Post ProcessorClick here to enlarge

4. Copy tất cả các file xuất ra + thruhole.tap để gởi cho nhà sản xuất PCB


  • gerber file orcad
  • generate gerber file orcad
  • gerber file extension in orcad
  • gerber file creation in orcad
  • open gerber file in orcad
  • export gerber file orcad

Bài viết liên quan

23 Views

Leave a Reply